برچسب: امور طلاب و خانواده

اهدای 400 هدیه عیدانه به طلاب خوابگاهی

عیدانه مادرانه

با هدف تکریم مقام والای مادران و ارتباط مؤثر آنان با اداره خانواده و آشنایی با عملکرد واحد تشکیل خانواده عیدانه مادرانه بین طلاب خوابگاهی توزیع شد....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱