برچسب: انتصاب

رییس جدید اداره هماهنگی مجتمع‌های آموزشی جامعه‌الزهرا(س) منصوب شد

احسانی

برنامه ریزی برای ایجاد فضایی معنوی، فرهنگی، الهام‌بخش و با نشاط، فراهم آوردن زمینه برای استفاده بهینه از همه امکانات موجود و ایجاد هماهنگی بین همه مراکز و مدارس و بهره برداران گرامی، نظارت بر ارائه خدمات مورد نیاز و پیگیری نیازهای مجموعه از وظایف اداره هماهنگی مجتمع‌های آموزشی است....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱