مجموعه: فعالیت فرهنگی

اخبار فرهنگی تربیتی

بیانیه جامعه‌الزهرا(س) در حمایت از مرضیه هاشمی

مرضیه هاشمی

جامعه‌الزهرا علیهاالسلام در حمایت از مرضیه هاشمی، دستگیری و بدرفتاری و رعایت نکردن کرامت این زن مسلمان از سوی پلیس آمریکا را نماد بارز حقوق بشر آمریکائی و مصداق دقیق نقض موازین انسانی توسط دولت آمریکا دانست و این اقدام آمریکا را محکوم کرد. ...

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹