مجموعه: پژوهشی

اخبار پژوهشی

«زیست شبانه» و فرهنگ ایرانی اسلامی

زیست شبانه

بر اساس آموزه های دینی، خداوند شب را برای ثبات و آرامش بندگان آفریده است. حال آیا استفاده از این ظرفیت برای تلاطم، کار و فعالیت، مساله‌ای خلاف هدف خلقت آن نیست؟...

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹