سطح دو

فصل چهارم: حضور و غیاب

 

ماده 13. حضور طلاب، در تمامی برنامه‏های آموزشی، اعم از کلاس های درسی و جبرانی، جلسات عمومی اخلاق، امتحانات و دیگر فعالیت های آموزشی الزامی است.

ماده 14.  غیبت کلاسی، موجب حذف درس می‌گردد؛ مگر اینکه به میزان دو برابر ساعات تشکیل هر درس در هفته، برای طلاب مجرد و سه برابر، برای طلاب متأهل باشد.
تبصره1: در صورت فراتر رفتن از میزان فوق، طلبه ملزم به شرکت مجدد در کلاس آن درس می‌شود.
تبصره2: مرجع تشخیص نوع غیبت، مدیر واحد آموزشی است.
تبصره3: برای فعالیت های تبلیغی، مشروط بر ارائه گواهی معتبر، در هر نیمسال یک برابر ساعت تشکیل هر درس در هفته حقّ غیبت داده می شود.
تبصره4: غیبت به میزان دو هفته برای اولین حجّ واجب و یک هفته برای اولین عمره بلامانع است و در صورت نیاز به غیبت بیشتر، باید از مرخصی تحصیلی استفاده شود.
تبصره5: طلبه نمی‌تواند در یک نیمسال از هر دو حق غیبت تبلیغ و حج استفاده نماید.

ماده 15.سه تأخیر کمتر از 10 دقیقه، یک غیبت و همچنین تأخیر بیش از 10 دقیقه در هر جلسه درس، و نیز خروج از کلاس بدون کسب اجازه از استاد و یا با اجازه و بدون بازگشت، غیبت محسوب می¬شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱