سطح دو

فصل یازدهم: فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه

 

ماده 51. طلبه‌ای که تمام 190 واحد درسی دوره عمومی (اعمّ از واحدهای مشترک و گرایشی) را طبق برنامه مصوب، در مدت مجاز و با معدل حداقل 14 گذرانده و صلاحیت اخلاقی و علمی وی احراز شده باشد، فارغ‌التحصیل این دوره محسوب شده و به وی دانشنامه سطح دو اعطا می‌گردد.

ماده 52. به طلبه‌ای که حداقل 60 درصد از واحدهای درسی خود را در بخش حضوری گذرانده باشد، مدرک حضوری اعطا می‌گردد.

تبصره: مدرک طلبه‌ای که حداقل نیمی از واحدهای درسی خود را در بخش حضوری گذرانده و نیمسال آخر را هم در بخش حضوری تحصیل کرده باشد نیز حضوری صادر می‌شود.

ماده 53. در صورتی كه طلبه بعد از گذراندن حداقل 95 واحد درسی به هر دلیلی نتواند ادامه تحصیل دهد، فقط در صورت درخواست و احراز شرایط، دانشنامه سطح یك دریافت می‌کند؛ منوط به اینكه دروس الزامی سطح یك را گذرانده باشد.

توضیح: بر اساس مصوب 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارندگان مدرك سطح یک حوزه، از تمامی مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دوره «کاردانی» دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱