برچسب: جلسه دفاعیه

پیش دفاع از رساله علمی «بررسی تحلیل و نقد مبانی و آراء نظریه‌پردازان اخلاق جنسیتی بر اساس آموزه‌های اسلامی»

پيش‌دفاع سطح4ااطلاعیه باموضوع ببررسی تحلیل و نقد مبانی و آراء نظریه پردازان اخلاق جنسیتی براساس آموزه های اسلامی چهارشنبه پنجم شهریور ساعت8صبح

جلسه پیش‌دفاع از رساله علمی سطح چهار با موضوع «بررسی تحلیل و نقد مبانی و آراء نظریه‌پردازان اخلاق جنسیتی بر اساس آموزه‌های اسلامی» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

پایان‌نامه «درونی سازی معادباوری بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری با نگرش به منابع اسلامی» دفاع می‌شود

اطلاعیه دفاع با موضوع نقش مهددرونی سازی معاد باوری براساس رویکرد شناختی- رفتاری با نگرش به منابع اسلامی  پنجشنبه2مردادساعت8

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «درونی سازی معادباوری بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری با نگرش به منابع اسلامی» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

دفاع از پایان‌نامه «نفی غایتمندی موجودات زنده (ارگانیسم) در مکتب نئوداروینیسم و نقد و بررسی آن از نگاه حکمت متعالیه»

اطلاعیه دفاع با موضوع نفی غایتمندی موجودات زنده ( ارگانیسم) در مکتب نئودارونیسم و نقد و بررسی آن از نگاه حکمت متعالیه شنبه18تیردساعت9

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «نفی غایتمندی موجودات زنده (ارگانیسم) در مکتب نئوداروینیسم و نقد و بررسی آن از نگاه حکمت متعالیه» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱