مجموعه: پژوهشی

اخبار پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی جامعه‌الزهرا(س) تشریح شد

حقانی

معاون پژوهش جامعه‌الزهرا علیهاالسلام با بیان اینکه بیش از 500 اثر به دبیرخانه همایش کتاب سال بانوان ارسال شده است، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های پژوهشی این مؤسسه علمی حوزوی پرداخت. ...

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹