برچسب: بازدید

بردباری کلید موفقیت در نظام آموزش دینی است

پروفسور دی لهوگ -بازدید از  جامعه10

رئیس مرکز تعالیم دینی کلیسای کاتولیک فرانسه گفت: در نظام آموزشی، نقش بردباری بسیار مهم و اساسی و کلید موفقیت ما است که بر اساس آن، نظام آموزشی ما که نظام آموزشی پروردگار است به نتیجه می‌رسد. ...

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱