مجموعه: دستاوردهای علمی پژوهشی

دستاوردهای علمی پژوهشی

دفاع از پایان‌نامه «ترجمه کتاب از فارسی به اردو، توسل با استمداد از اولیاء خدا، اثر آیت‌الله سبحانی»

اطلاعیه دفاع با موضوع ترجمه کتاب از فارسی به اردو، توسل با استمداد از اولیاء خدا، اثر آیت الله سبحانی شنبه20مهر ساعت9

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «ترجمه کتاب از فارسی به اردو، توسل با استمداد از اولیاء خدا، اثر آیت‌الله سبحانی» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

دفاع از پایان‌نامه «حکم معامله مقدمه بر حرام از دیدگاه آیت‌الله خویی، امام خمینی و مقام معظم رهبری»

اطلاعیه دفاع با موضوع احکم معامله ی مقدمه بر حرام از دیدگاه آیت الله خویی، امام خمینی و مقام معظم رهبری پنجشنبه4مهرساعت9

جلسه دفاع از پایان‌نامه سطح سه با موضوع «حکم معامله مقدمه بر حرام از دیدگاه آیت‌الله خویی، امام خمینی و مقام معظم رهبری» در جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود....

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱