مجموعه: درس اخلاق

حداقل طلبگی، رسیدن به مقام محمود است

همتیان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین همتیان با بیان اینکه طلبه باید برای جامعه خود امان باشد، گفت: حداقل طلبگی این است که یک طلبه بتواند 50 نفر از اقوام نزدیک خود را شفاعت کند، خداوند به واسطه نافله، نماز شب و تهجد به انسان مقام محمود عنایت می‌کند و مقام محمود همان مقام شفاعت است....

نقش روح و جسم انسان در امر معنویت

حجت الاسلام توکل

آیت الله توکل با بیان اینکه روح انسان فرمانده است و اعضا و جوارح انسان ابزاری در خدمت روح هستند، گفت: ابزار روح در عالم دنیا به صورت بدن دنیوی، در عالم برزخ در قالب مثالی و در عالم قیامت به صورت بدن مادی به سنخ آخرتی است....

دل‌های خود را برای جذب برکات الهی آماده کنیم

توکل

استاد توکل بابیان اینکه دل‌های خود را برای جذب برکات الهی آماده کنیم، گفت: بدن و روح دو سنخ است و غذای روح با غذای بدن متفاوت است، اگر غذای بدن را به بدن و غذای روح را به روح دهیم، در مسیر معنویت قرار می‌گیریم....

لازمه تعلیم حکمت الهیه بسترسازی است

حجت الاسلام توکل

آیت‌الله توکل با بیان اینکه لازمه تعلیم حکمت الهیه بسترسازی است، گفت: اگر به دنبال معارف الهی و معرفت الله و حکمت الهیه هستید، بستر را آماده کنید؛ اولین مرحله برای بسترسازی سیر الی الله این است که مانع دل کنار رود، زیرا نمی‌گذارد دل، رنگ نورانیت را ببیند....

تقوای الهی؛ ابزاری برای بیرون راندن وسواس خناس از قلب انسان

حجت الاسلام ملکی

حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی با بیان اینکه مبارزه با وسواسی و وسوسه، جهاد اکبر است، گفت: قلبی که جایگاه یاد خداوند و حرم الهی است، وسوسه به آن راه ندارد، اما قلبی که خالی از یاد خداوند است، وسوسه به آن وارد می‌شود....

آخرین اخبار

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱